Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 września 2023Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 sierpnia 2023 r. (sygn. III PZP 1/23) rozwiał wątpliwości dotyczące podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie ze stanowiskiem SN osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie [Czytaj więcej ➔ Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja]

Pokłosiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego stał się problem, przed którym stanęli cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wygaśniętych wiz krajowych z adnotacją Poland. Business Harbour (tzw. wiz PBH), którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski. Do dnia 31 lipca 2023 r., czyli do do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, [Czytaj więcej ➔ Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wygaśnięcia wizy PBH]

Nowelizacja KP w zakresie zawarcia umowy na okres próbny

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka28 lipca 2023Komentarze (0)

Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy zmieniła zasady zawierania umów na okres próbny. Zmiany w przepisach wzbudziły uzasadnione wątpliwości pracodawców, czy pracownik, z którym zawrą umowę na okres próbny, będzie mógł domagać się zawarcia kolejnej umowy o zamierzonej długości. O przyczynach problemu i wyjaśnieniach zawartych w stanowiskach Głównego Inspektora Pracy w poniższym tekście.  Umowy na okres próbny [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja KP w zakresie zawarcia umowy na okres próbny]

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka26 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 roku, Sejm uchwalił ważną zmianę w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącą rozpoznawania spraw z zakresu prawie pracy.  Ustawodawca dodał art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego. Art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego Zgodnie z treścią § 1 tego przepisu, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia [Czytaj więcej ➔ Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych]

8 lutego 2022 roku Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie dotyczące terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wyrok ten odnosi się do jednego z najistotniejszych aspektów prawa pracy – terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sprawa pracownika, który został zwolniony za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków Przypadek, który [Czytaj więcej ➔ Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika]