Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Państwowa Inspekcja Pracy

Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę — uprawnienia PIP

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka24 czerwca 2024Komentarze (0)

Państwowa Inspekcja Pracy — uprawnienia Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, a za zgodą osoby zainteresowanej, także uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy. Co istotne, samo powództwo o ustalenie stosunku pracy nie wymaga zgody osoby, na rzecz której inspektor występuje. Zgoda pracownika [Czytaj więcej ➔ Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę — uprawnienia PIP]