Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Poland. Business Harbour

Pokłosiem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego stał się problem, przed którym stanęli cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wygaśniętych wiz krajowych z adnotacją Poland. Business Harbour (tzw. wiz PBH), którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski. Do dnia 31 lipca 2023 r., czyli do do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, [Czytaj więcej ➔ Kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo wygaśnięcia wizy PBH]

Poland. Business Harbour

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka07 marca 2022Komentarze (0)

Na początku 2022 r. Rząd ogłosił, że do programu Poland. Business Harbour dołączył Azerbejdżan. Obecnie w programie znajduje się już 7 państw – oprócz Azerbejdżanu jest to Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Postulat rozszerzenia kręgu beneficjentów został zaproponowany w ramach Polskiego Ładu. Główne założenia programu Poland. Business Harbour Program Poland. Business Harbour oferuje [Czytaj więcej ➔ Poland. Business Harbour]