Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka10 stycznia 2023Komentarze (0)

Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie sfery życia społecznego, w tym także na sferę zawodową. Obecnie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chętnie korzystają z pracy zdalnej, wprowadzonej tzw. ustawą o COVID-19. W odpowiedzi na sygnały oraz postulaty napływające od stron stosunku pracy, regulacje mające uporządkować home office pojawią się w Kodeksie pracy. Nowelizacja obejmuje głównie dział II Kodeksu [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej]

Projekt ustawy o pracy zdalnej – o co w nim chodzi?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 sierpnia 2022Komentarze (0)

Trwająca przez wiele miesięcy pandemia COVID-19, a zatem również idące za nią, rządowe obostrzenia, doprowadziły do szeregu przeobrażeń społecznych i gospodarczych, mających na celu dostosowanie naszego sposobu życia do nowych warunków. Niektóre z tych zmian, na stałe zadomowiły się w naszym życiu codziennym – jedną z nich jest praca zdalna. Choć w przypadku niektórych zawodów, [Czytaj więcej ➔ Projekt ustawy o pracy zdalnej – o co w nim chodzi?]

Wypadek przy pracy zdalnej

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka13 czerwca 2022Komentarze (0)

Praca zdalna stała się standardem dla wielu osób od początku pandemii COVID-19. Pomimo, że większość firm wróciła już do regularnej, stacjonarnej pracy, to wielu pracowników zdecydowało się pozostać w trybie pracy zdalnej ze względu na różne korzyści, jakie niesie za sobą ta forma wykonywania obowiązków służbowych.  Czym jest praca zdalna Pojęcie pracy zdalnej zostało wprowadzone [Czytaj więcej ➔ Wypadek przy pracy zdalnej]

Praca zdalna cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka23 listopada 20212 komentarze

W ostatnich latach zauważalnie wzrosła liczba osób wykonujących tzw. pracę zdalną. W czasach epidemii liczba zatrudnionych w ten sposób jest szczególnie wysoka. Z wykonywaniem pracy zdalnej wiąże się wiele udogodnień, jednak ze względu na jej stosunkowo nową rolę w prawie pracy pojawiają się liczne pytania, dotyczące także zatrudnienia cudzoziemców i legalności ich pobytu w Polsce. [Czytaj więcej ➔ Praca zdalna cudzoziemca na rzecz polskiego pracodawcy]

Zawarcie umowy o pracę zdalną i jej rozwiązanie

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka02 listopada 20213 komentarze

Ustawodawca, mając na uwadzę sytuację epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadził do systemu prawnego instytucję pracy zdalnej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”): pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, [Czytaj więcej ➔ Zawarcie umowy o pracę zdalną i jej rozwiązanie]