Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Pracowik

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Rada przyjęła zmiany do dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia na pracę i pobyt. Akt ten, stanowiący aktualizację dyrektywy nr 2011/98/UE ma na celu przyciągnięcie potencjału intelektualnego, który jest istotny dla rozwoju Unii Europejskiej, jak również ma rozwiązać problemy z legalną migracją do UE. Jedno zezwolenie na pobyt i pracę [Czytaj więcej ➔ Zmiana dyrektywy Rady UE w sprawie jednego zezwolenia na pobyt i pracę]

Sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka02 stycznia 2024Komentarze (0)

W jakich sytuacjach możliwe jest sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym? W dzisiejszym zglobalizowanym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, proces weryfikacji pracowników nabiera coraz większego znaczenia, stając się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem organizacji. W tym kontekście, analiza kryminalnej przeszłości kandydatów do pracy i pracowników, staje się obszarem wymagającym szczególnej uwagi. [Czytaj więcej ➔ Sprawdzenie przeszłości pracownika w Krajowym Rejestrze Karnym]

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka26 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 roku, Sejm uchwalił ważną zmianę w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącą rozpoznawania spraw z zakresu prawie pracy.  Ustawodawca dodał art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego. Art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego Zgodnie z treścią § 1 tego przepisu, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia [Czytaj więcej ➔ Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych]

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 marca 2023Komentarze (0)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 9 lutego 2023 roku została przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – uzasadnienie zmian Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowią częściową realizację reformy „Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej” [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja Kodeksu pracy 2023]

Co do zasady pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innym osobom trakcie wykonywania pracy. Czy jest tak w przypadku każdej szkody? Czy odpowiedzialność pracodawcy może zostać ograniczona? Czy pracodawcy przysługuje następnie zwrotne roszczenie wobec pracownika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na naszym blogu w tym miejscu. Jaką zaś odpowiedzialność będzie ciążyła [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownika wyrządzone innym osobom w trakcie pracy]