Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Pracowik

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka26 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 roku, Sejm uchwalił ważną zmianę w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącą rozpoznawania spraw z zakresu prawie pracy.  Ustawodawca dodał art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego. Art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego Zgodnie z treścią § 1 tego przepisu, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia [Czytaj więcej ➔ Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych]

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 marca 2023Komentarze (0)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 9 lutego 2023 roku została przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – uzasadnienie zmian Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowią częściową realizację reformy „Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej” [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja Kodeksu pracy 2023]

Co do zasady pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innym osobom trakcie wykonywania pracy. Czy jest tak w przypadku każdej szkody? Czy odpowiedzialność pracodawcy może zostać ograniczona? Czy pracodawcy przysługuje następnie zwrotne roszczenie wobec pracownika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na naszym blogu w tym miejscu. Jaką zaś odpowiedzialność będzie ciążyła [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownika wyrządzone innym osobom w trakcie pracy]

Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka21 czerwca 2022Komentarze (0)

Kodeks pracy określa odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wywołane nieumyślnie w majątku pracodawcy. Zasady odpowiedzialności materialnej zostały uregulowane w Kodeksie pracy w sposób wyczerpujący. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wyklucza to możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, nie wyłączając przepisów o czynach niedozwolonych – jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych]