Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Odpowiedzialność materialna pracownika

Co do zasady pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innym osobom trakcie wykonywania pracy. Czy jest tak w przypadku każdej szkody? Czy odpowiedzialność pracodawcy może zostać ograniczona? Czy pracodawcy przysługuje następnie zwrotne roszczenie wobec pracownika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na naszym blogu w tym miejscu. Jaką zaś odpowiedzialność będzie ciążyła [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownika wyrządzone innym osobom w trakcie pracy]

Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka21 czerwca 2022Komentarze (0)

Kodeks pracy określa odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wywołane nieumyślnie w majątku pracodawcy. Zasady odpowiedzialności materialnej zostały uregulowane w Kodeksie pracy w sposób wyczerpujący. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wyklucza to możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, nie wyłączając przepisów o czynach niedozwolonych – jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność materialna pracownika na zasadach ogólnych]