Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Ustawa o cudzoziemcach

Co to jest Niebieska Karta UE/Blue Card? Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE/Blue Card) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy. Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”. Ten [Czytaj więcej ➔ Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (możesz zobaczyć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/) (dalej jako: “Ustawa”) przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu w dniu 18 listopada 2021 r. Głównym celem nowelizacji przepisów jest przyspieszenie procesu rozpoznawania wniosków i wydawania decyzji w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Wobec tego najwięcej zmian dotyczy [Czytaj więcej ➔ Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw]