Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Ustawa o sygnalistach

Założenia najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka31 stycznia 2024Komentarze (0)

Założenia najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie sygnalistów – aktualizacja wprowadza istotne zmiany w procedowanym już od lat projekcie. Kluczową modyfikacją jest zastąpienie dotychczasowej roli Państwowej Inspekcji Pracy, która miała pełnić funkcję wsparcia, przez Rzecznika Praw Obywatelskich.  Jednocześnie wprowadzona zostanie możliwość wydawania przez Rzecznika Praw Obywatelskich zaświadczeń o statusie ochrony dla osób zgłaszających naruszenia. To [Czytaj więcej ➔ Założenia najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie sygnalistów]

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka20 września 2022Komentarze (0)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na polskiego ustawodawcę obowiązek implementacji jej reguł do polskiego porządku prawnego. Termin na wdrożenie odpowiednich zmian upłynął w dniu 17 grudnia 2021 r. Ze względu na liczne uwagi projekt ustawy o ochronie osób [Czytaj więcej ➔ Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów]

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka24 maja 2022Komentarze (0)

Polska miała czas do 17 grudnia 2021 r. na stworzenie krajowego systemu przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów. Ustawa o sygnalistach nie została jednak przyjęta i na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wejdzie w życie. Nowy projekt ustawy o sygnalistach W październiku 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy o ochronie sygnalistów, ale po [Czytaj więcej ➔ Nowy projekt ustawy o sygnalistach]