Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zawarcie umowy o pracę

Pozorność umowy o pracę – co to jest?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 października 20222 komentarze

Umowa o pracę jest podstawowym tytułem do objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Pracownik uzyskuje z tego tytułu dostęp do wielu świadczeń z ZUS i jest to dla niego pożądana forma współpracy ze swoim pracodawcą. Bardzo często zdarza się jednak tak, że ZUS uznaje taką współpracę na podstawie umowy o pracę jako zawartą wyłącznie dla [Czytaj więcej ➔ Pozorność umowy o pracę – co to jest?]

Zawarcie umowy o pracę zdalną i jej rozwiązanie

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka02 listopada 20213 komentarze

Ustawodawca, mając na uwadzę sytuację epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadził do systemu prawnego instytucję pracy zdalnej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „Ustawa”): pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, [Czytaj więcej ➔ Zawarcie umowy o pracę zdalną i jej rozwiązanie]