Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zakaz konkurencji w umowach z programistami

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka31 maja 20226 komentarzy

Zgodnie z zasadą swobody kontraktowej strony mogą kształtować treść umowy według własnego uznania. Zasada ta nie ma jednak charakteru absolutnego. Postanowienia umowy nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz naturą stosunku prawnego, czyli istotą i charakterem umowy. Ponadto, zapisy w umowie nie mogą służyć obejściu prawa. Zakaz konkurencji w trakcie współpracy Przepisy Kodeksu [Czytaj więcej ➔ Zakaz konkurencji w umowach z programistami]