Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka20 września 2022Komentarze (0)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na polskiego ustawodawcę obowiązek implementacji jej reguł do polskiego porządku prawnego.

Termin na wdrożenie odpowiednich zmian upłynął w dniu 17 grudnia 2021 r.

Ze względu na liczne uwagi projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ulega ciągłym zmianom.

Na początku sierpnia światło dzienne ujrzała czwarta odsłona projektu.

O pierwotnej wersji projektu napisaliśmy tutaj i tutaj.

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów – najważniejsze zagadnienia

Przypomnijmy najistotniejsze kwestie.

Zgodnie z danymi ustawa ma objąć 20 tys. firm („podmiotów prawnych” mówiąc językiem projektu) zatrudniających łącznie 5 mln pracowników.

Każdy podmiot prawny, który zatrudnia co najmniej 50 osób (niezależnie od formy ich zatrudnienia lub współpracy), musi wdrożyć w swej organizacji procedurę zgłaszania i monitorowania naruszeń prawa.

Oprócz jej ustanowienia konieczne będzie również:

  • zapewnienie pisemnych upoważnień dla osób odpowiedzialnych za monitorowanie i analizowanie zgłoszeń
  • przeanalizowanie możliwości zawarcia umowy o wspólnym korzystaniu z zasobów kadrowych i organizacyjnych w zakresie przyjmowania i opiniowania sprawozdań oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających przez spółki powiązane kapitałowo
  • zapewnienie możliwości rejestrowania zgłoszeń.

Większość zmian w nowym projekcie ma głównie charakter językowy i techniczny. Są też jednak zmiany merytoryczne, związane głównie ze sferą ochrony danych osobowych.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Projekt znosi wydłużony, trzymiesięczny termin na powiadomienie o źródle danych osobowych, czyli w praktyce o sygnaliście.

Źródło danych osobowych może być ujawnione tylko wtedy, gdy sygnalista:

  • wiedział, że podane przez niego informacje są nieprawdziwe
  • wyraził zgodę na ujawnienie jego danych osobowych.

O obowiązkach pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów pisaliśmy tutaj.

Usunięto postanowienie o obowiązku niezwłocznego usunięcia danych osobowych po zakończeniu ich przetwarzania przez podmiot zewnętrzny upoważniony do odbioru zgłoszeń.

Zgodnie z projektem ta kwestia powinna zostać oddzielnie uregulowana w umowie pomiędzy podmiotem prawnym, a podmiotem zewnętrznym, któremu podmiot prawny powierzył zbieranie zgłoszeń.

Obecne brzmienie projektu umożliwia pracodawcy upoważnienie do zgłaszania naruszeń wewnętrznych procedur lub standardów w danej organizacji ustanowionych na podstawie i w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Poprzednie wersje projektu nie przewidywały tej możliwości.

Pozostałe postanowienia projektu nie uległy zasadniczym zmianom.

Wyzwanie dla pracodawców

Dużym wyzwaniem dla pracodawców może okazać się zwiększenie świadomości personelu i odpowiednie przeszkolenie osób, które będą odpowiadać za odbieranie i analizowanie zgłoszeń.

Bez tego elementu trudno będzie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów ochrony sygnalistów w organizacjach.

Rozwijanie samej kultury organizacyjnej tak, aby była spójna z regułami Dyrektywy i mechanizmami wskazanymi w projekcie ustawy jest zadaniem długofalowym.

O ochronie sygnalistów pisaliśmy tutaj.

***

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Zespół doświadczonych prawników odpowie na wszelkie pytania dotyczące implementacji dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Pomożemy w przygotowaniu i wdrożeniu systemu przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach.

      Przygotowali:

      Piotr Sawicki
      adwokat

      Damian Grodziński
      aplikant adwokacki

***

Obowiązki pracodawców dotyczące ochrony sygnalistów

W grudniu 2021 r. upływa termin na implementację nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki.

Szczegóły dotyczące nowych procedur w zakresie ochrony sygnalistów znajdują się w tym artykule na naszym blogu [czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: