Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Poland. Business Harbour

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka07 marca 2022Komentarze (0)

Na początku 2022 r. Rząd ogłosił, że do programu Poland. Business Harbour dołączył Azerbejdżan. Obecnie w programie znajduje się już 7 państw – oprócz Azerbejdżanu jest to Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Postulat rozszerzenia kręgu beneficjentów został zaproponowany w ramach Polskiego Ładu.

Główne założenia programu Poland. Business Harbour

Program Poland. Business Harbour oferuje pakiet usług ułatwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie w relokacji pracowników i ich rodzin, a także pomoc prawną. Jednym z elementów pakietu jest wsparcie łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz udzielania dotacji na działalność badawczo-rozwojową.

W ramach programu, stworzony został specjalny typ wizy, który jako jedyny pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, umożliwia zakładanie działalności gospodarczej oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny.

Program ma na celu otwarcie się na środkowo-wschodnie rynki z branż IT oraz przemysłowej, które poprzez wzajemną integrację pozwolą zacieśnić relacje gospodarcze. Dotyczy on specjalistów IT, startupów oraz przedsiębiorców.

Poland Business Harbour - zasady

Wiza Poland. Business Harbour

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy lub Azerbejdżanu którzy chcą otrzymać wizę w ramach programu Poland. Business Harbour, podlegają uproszczonej procedurze wizowej.

Dokumenty wymagane do uzyskania wizy PBH to, poza dowodem ubezpieczenia, jedynie dokumentacja potwierdzająca cel podróży:

  • dla specjalistów IT – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia technicznego lub co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT oraz dowód zainteresowania ze strony jednej z partnerskich firm programu,
  • dla startupów – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu Poland Prize,
  • dla prowadzących małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Odstąpiono od obowiązku okazywania posiadania środków finansowych w celu uzyskania wizy oraz docelowego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Obywatele państw biorących udział w programie, którzy posiadają wizę z adnotacją Poland Business Harbour, są zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę i mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich zasadach jak obywatele RP.

Specjaliści IT

W ramach programu Poland. Business Harbour specjaliści z branży IT mogą łatwo i szybko uzyskać wizy i zezwolenia na pobyt dla siebie i swoich rodzin. Wniosek wizowy w programie Poland. Business Harbour rozpatrzony zostanie priorytetowo.

Warunkiem uczestnictwa w przyspieszonej procedurze wizowej dla obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji,  Armenii i Azerbejdżanu jest posiadanie:

  • co najmniej rocznego doświadczenia w branży IT lub wykształcenia technicznego w kierunku IT oraz
  • posiadanie dowodu zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich.

Lista firm partnerskich uczestniczących w projekcie dostępna tutaj: www.gov.pl/web/poland-businessharbour/

Startupy

Aby przenieść startup do Polski, konieczne jest skontaktowanie się z jednym z operatorów wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundację Startup Hub Poland (SHP). Współpraca z operatorami przebiega w dwóch etapach.

Lista operatorów dostępna tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/

W ramach I etapu prowadzone są działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej. Startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji działań trwających do 3 miesięcy.

II Etap jest dedykowany startupom, które w efekcie realizacji etapu I nawiązały współpracę z partnerem biznesowym. Obejmuje on działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów osiąganych przez startup.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia technologii i pozyskania przez startup kapitału od inwestora.

Zespoły będą mogły również skorzystać z bogatej oferty programów rozwojowych i grantowych, w szczególności:

  • dla nowych spółek prawa handlowego – wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (granty wojewódzkie): do 4.000.000 PLN.
  • wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych w ramach grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: od 1.000.000 PLN w górę.

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

W celu zapewnienia relokacji działalności gospodarczej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) stworzyła dedykowany zespół doświadczonych ekspertów.

Dla maksymalnego komfortu i skuteczności działań podmioty biorące aktywny udział w programie uzyskują szereg benefitów, w tym łatwiejszy kontakt z organami samorządu terytorialnego oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi

Uproszczona ścieżka wizowa zapewniona w ramach Poland. Business Harbour pozwala przyspieszyć proces relokacji firm i pracowników, ponieważ w ramach programu zniesiona została konieczność posiadania zezwolenia na pracę.

Uproszczony system procedury wizowej skutecznie zachęca do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

jak zatrudnic studenta z zagranicy

Nowe reguły od lutego 2022

Do 31 stycznia 2022 r. wizy Poland Business Harbour dostępne były dla specjalistów z Białorusi, którzy nie znaleźli jeszcze pracodawcy w Polsce, ale posiadali doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w branży IT.

Od 1 lutego 2022 r. ta zasada zmieniła się i obecnie nie ma już możliwości uzyskania wizy PBH bez wsparcia polskiej firmy uczestniczącej w programie PBH.

Dla wszystkich państw uczestniczących w programie zasady są takie same.

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu Poland. Business Harbour?

Centralnym punktem informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z programu lub przyłączeniem się do niego jest specjalna strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour.

Kancelaria adwokacka Sawicki i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną związaną z przystąpieniem do programu Poland. Business Harbour. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników odpowie na wszelkie pytania dotyczące programu, pomoże w wybraniu właściwej procedury i przygotuje odpowiednie dokumenty.

Przygotowali:

Karolina Staroń
młodszy prawnik

Piotr Sawicki
Adwokat

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: