Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Praca za pośrednictwem platform internetowych — co się zmieni?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka20 czerwca 2024Komentarze (0)

Czym jest praca platformowa?

Praca za pośrednictwem platform internetowych polega na tym, że portal lub aplikacja kojarzy klientów potrzebujących konkretnej usługi z pracownikami.

Pracownikami platformowymi są głównie osoby świadczące usługi taksówkarskie oraz usługi związane z dostawą np. żywności i zakupów. Inne czynności wykonywane w ramach pracy platformowej to opieka nad dziećmi czy usługi w domu klienta np. sprzątanie.

Za pośrednictwem platform cyfrowych pracuje w UE ponad 28 mln osób (dane w 2022 r.). W 2025 r. liczba ta ma sięgnąć 43 mln.

Jak podaje Rada Unii Europejskiej w ostatnich latach przychody z pracy platformowej wzrosły czterokrotnie (w 2020 r. było to 14 miliardów euro!).

Praca za pośrednictwem platform internetowych

Cele dyrektywy o pracy za pośrednictwem platform internetowych

Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy platformowej przy jednoczesnym zachowaniu korzyści pracy platformowej.

Dyrektywa ma zapewnić pracownikom platformowym łatwiejszy dostęp do praw pracowniczych, które przysługują na mocy unijnych przepisów pracownikom etatowym.

Głównym celem dyrektywy ma być uniknięcie błędnej klasyfikacji pracowników platformowych i ułatwienie zakwalifikowania ich jako pracowników etatowych, poprzez wprowadzenie domniemania zatrudnienia pracowniczego.

W przypadku stwierdzenia faktów wskazujących m.in. na kontrolę i kierownictwo pracownik platformowy ma być uważany za pracownika etatowego.

Osoby pracujące dla platform cyfrowych, ich przedstawiciele lub organy krajowe będą mogły powoływać się na domniemanie i twierdzić, że zostały one nieprawidłowo sklasyfikowane.

Do platformy będzie należało udowodnienie, że stosunek pracy nie istnieje.

Ponadto pracownicy będą należycie informowani o stosowaniu zautomatyzowanych systemów monitorujących i decyzyjnych, które służą np. do rekrutacji.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Planowane jest także wprowadzenie zakazu przetwarzania danych np. biometrycznych czy prywatnych rozmów oraz nakazu nadzoru człowieka nad zautomatyzowanymi decyzjami.

W zależności od finalnego brzmienia samej Dyrektywy, a także polskich przepisów ją implementujących może okazać się, że domniemaniem stosunku pracy zostanie objęty szerszy katalog osób, niż wynika to z powyższych założeń.

Praca platformowa — gdzie jesteśmy?

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu projekt przepisów o pracy platformowej.

Od lipca 2023 r. trwały negocjacje z Parlamentem Europejskim, które zakończyły się przyjęciem porozumienia co do nowych przepisów w dniu 8 lutego 2024 r.

W dniu 11 marca 2024 r. porozumienie zostało zatwierdzone przez unijnych ministrów pracy i spraw społecznych.

Państwa członkowskie obowiązane będą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy w terminie 2 lat od daty jej wejścia w życie.

          Przygotował:

          Piotr Sawicki
          adwokat

***

Zmiana dyrektywy Rady UE w sprawie jednego zezwolenia na pobyt i pracę

W dniu 12 kwietnia 2024 r. Rada przyjęła zmiany do dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia na pracę i pobyt.

Akt ten, stanowiący aktualizację dyrektywy nr 2011/98/UE ma na celu przyciągnięcie potencjału intelektualnego, który jest istotny dla rozwoju Unii Europejskiej, jak również ma rozwiązać problemy z legalną migracją do UE [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: