Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę — uprawnienia PIP

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka24 czerwca 2024Komentarze (0)

Państwowa Inspekcja Pracy — uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo do wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, a za zgodą osoby zainteresowanej, także uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy.

Co istotne, samo powództwo o ustalenie stosunku pracy nie wymaga zgody osoby, na rzecz której inspektor występuje. Zgoda pracownika wymagana jest, jeżeli chodzi o wstąpienie inspektora do postępowania w sprawie.

Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę

PIP — kontrole umów cywilnoprawnych

Państwowa Inspekcja Pracy może robić zarówno kontrole planowe, jak i kontrole będące następstwami skarg.

Podczas badania kontroli prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych PIP weryfikuje m.in. powtarzalność zawieranych umów cywilnoprawnych, przesłanki zawierania umów innych, niż umowa o pracę oraz porównywanie warunków zatrudnienia i obowiązków pracowników, oraz osób wykonujących taką samą pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

PIP powinien analizować treść kontrolowanych umów, faktyczny sposób realizacji umowy przez strony czy poprawność wyboru poza pracowniczych form zatrudnienia względem cech charakterystycznych dla umowy o pracę. W praktyce kontrola najczęściej ogranicza się do weryfikacji samej treści umowy.

Jak wskazują statystyki, (Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 roku) kwestionowane umowy najczęściej dotyczą branży związanej z budownictwem, handlem i naprawami, a także przetwórstwem przemysłowym.

Działania PIP w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości inspektorzy najczęściej kierują do pracodawców polecenia i wystąpienia o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracę.

W 2022 r. inspektorzy pracy skierowali do właściwych sądów 18 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 20 osób.

Polecenia czy wystąpienia zazwyczaj są wystarczające, aby pracodawca sam zmienił umowę cywilnoprawną na umowę o pracę.

zezwolenie na prace dla cudzoziemca

 Ustalenie stosunku pracy przez PIP?

W 2021 roku do Sejmu wpłynął Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Zgodnie z założeniami projektu w przypadku stwierdzenia, że łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, posiada cechy stosunku pracy, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy byłyby uprawnione do ustalenia istnienia stosunku pracy.

Projekt ten spotkał się z negatywną oceną opiniujących, ze względu na przyznanie kompetencji sądów pracy inspektorom pracy, a także nieprzedstawienie rozwiązania w sposób kompleksowy.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Zespół doświadczonych prawników udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, oferując profesjonalną pomoc prawną.

Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

          Przygotowała:

          Paulina Sochań
          aplikantka radcowska

***

Praca za pośrednictwem platform internetowych — co się zmieni?

Praca za pośrednictwem platform internetowych polega na tym, że portal lub aplikacja kojarzy klientów potrzebujących konkretnej usługi z pracownikami.

Pracownikami platformowymi są głównie osoby świadczące usługi taksówkarskie oraz usługi związane z dostawą np. żywności i zakupów. Inne czynności wykonywane w ramach pracy platformowej to opieka nad dziećmi czy usługi w domu klienta np. sprzątanie [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: