Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka26 czerwca 2023Komentarze (0)

16 czerwca 2023 roku, Sejm uchwalił ważną zmianę w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącą rozpoznawania spraw z zakresu prawie pracy

Ustawodawca dodał art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego.

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Art. 755(5) kodeksu postępowania cywilnego

Zgodnie z treścią § 1 tego przepisu, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Zgodnie z dodanym przepisem, podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Co więcej, Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne. 

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Gdy Sąd udzieli zabezpieczenia poprzez nakazanie pracodawcy kontynuowania zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, to takie postanowienie musi zostać wykonane przez pracodawcę. 

Odwołanie pracodawcy od postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do sądu II instancji

Pracodawca może odwołać się od postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do sądu II instancji.

Aby zażalenie skutkowało uchyleniem postanowienia, pracodawca musi jednak wykazać, że po udzieleniu zabezpieczenia wystąpiły nowe okoliczności, które są określone w art. 52 §1 Kodeksu pracy.

Te okoliczności to:

  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
  • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych

Jeżeli ustawa wejdzie w życie w niezmienionym kształcie, to pracownik, którego stanowisko jest szczególnie chronione – na przykład osoba będąca członkiem związku zawodowego – nie będzie mógł stracić pracy aż do momentu prawomocnego wyroku sądu.

Chodzi tutaj o sytuacje, w których pracownik szczególnie chroniony chce dochodzić swoich praw w sądzie.

Może na przykład uważać, że wypowiedzenie umowy o pracę było niesprawiedliwe, albo chcieć wrócić do pracy po niesłusznym zwolnieniu.

Teraz, dzięki nowemu przepisowi, taka osoba będzie mogła nadal pracować – aż do momentu, kiedy sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez sąd.

Takie zabezpieczenie ma na celu zapewnić pracownikowi stabilność zatrudnienia podczas trwania procesu sądowego.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że takie zabezpieczenie jest konieczne, aby chronić prawa pracowników szczególnie chronionych w rozumieniu kodeksu pracy.

Sąd będzie mógł odmówić udzielenia takiego zabezpieczenia tylko wtedy, gdy roszczenie pracownika będzie oczywiście bezzasadne.

Niewątpliwie, zmiany wprowadzone do prawa pracy to krok ku większej ochronie pracowników.

Przepis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia dla osób, które stanowią grupę szczególnie chronioną, taką jak członkowie związku zawodowego, kobiety w ciąży, pracownicy pełniący służbę wojskową, inwalidzi wojenni czy kombatanci. 

Dla niektórych jednak nowy przepis to coś więcej niż tylko zabezpieczenie dla pracowników.

Krytycy tego rozwiązania obawiają się, że może to prowadzić do sytuacji, która zakłóca funkcjonowanie firm, zwłaszcza jeśli zwolniony pracownik będzie mógł pozostać na swoim dotychczasowym stanowisku przez wiele lat, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. 

Silniejsza ochrona pracowników szczególnie chronionych – podsumowanie

Podsumowując, nowy przepis to krok ku większej ochronie pracowników, ale jak każda zmiana, wywołuje on również kontrowersje. Istotne jest, by wszyscy pracodawcy i pracownicy byli świadomi tych zmian i dostosowali się do nowych regulacji. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Doświadczeni prawnicy udzielą Państwu odpowiedzi i pomogą w sprawach dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną prawa pracy.

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Damian Grodziński
aplikant adwokacki

***

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

8 lutego 2022 roku Sąd Najwyższy wydał ważne orzeczenie dotyczące terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wyrok ten odnosi się do jednego z najistotniejszych aspektów prawa pracy – terminu na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika [Czytaj dalej…]

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@sawickiwspolnicy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: