Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Sygnalista

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka20 września 2022Komentarze (0)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na polskiego ustawodawcę obowiązek implementacji jej reguł do polskiego porządku prawnego. Termin na wdrożenie odpowiednich zmian upłynął w dniu 17 grudnia 2021 r. Ze względu na liczne uwagi projekt ustawy o ochronie osób [Czytaj więcej ➔ Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów]

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka24 maja 2022Komentarze (0)

Polska miała czas do 17 grudnia 2021 r. na stworzenie krajowego systemu przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa i ochrony sygnalistów. Ustawa o sygnalistach nie została jednak przyjęta i na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie wejdzie w życie. Nowy projekt ustawy o sygnalistach W październiku 2021 r. rząd przedstawił projekt ustawy o ochronie sygnalistów, ale po [Czytaj więcej ➔ Nowy projekt ustawy o sygnalistach]

Ustawa o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka19 października 20212 komentarze

Założenia do projektu ustawy o ochronie sygnalistów Termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii upływa dnia 17 grudnia 2021 roku. Jedynie w przypadku podmiotów w sektorze prywatnym, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, implementacja dyrektywy w zakresie [Czytaj więcej ➔ Ustawa o ochronie sygnalistów]

Obowiązki pracodawców dotyczące ochrony sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka13 lipca 2021Komentarze (0)

W grudniu 2021 r. upływa termin na implementację nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. Na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki. Szczegóły dotyczące nowych procedur w zakresie ochrony sygnalistów znajdują się w tym artykule na naszym blogu. Dyrektywa o ochronie sygnalistów Do 17 grudnia 2021 roku podmioty prywatne, które zatrudniają powyżej 250 pracowników oraz niektóre podmioty publiczne [Czytaj więcej ➔ Obowiązki pracodawców dotyczące ochrony sygnalistów]

Ochrona sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 marca 20212 komentarze

Osoby, które zwracają uwagę na nieprawidłowości zaobserwowane w instytucjach prywatnych i publicznych, odgrywają istotną rolę dla procesu ujawniania naruszeń prawa. Osoby takie są nazywane sygnalistami (ang. whistleblowers) i mogą być narażone na działania odwetowe ze strony pracodawcy i współpracowników, których dotyczą zgłaszane naruszenia. Nowe przepisy mają chronić sygnalistów przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia, takimi jak degradacja [Czytaj więcej ➔ Ochrona sygnalistów]