Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka23 listopada 2022Komentarze (0)

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany w dniu 13 września 2022 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana ustawa ma na celu usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć.

W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zakłada projekt.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Pełna elektronizacja procedur

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przewiduje pełną elektronizację procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – od złożenia wniosku, aż po odbiór decyzji.

Ustawodawca dąży w ten sposób do skrócenia terminów wydawania zezwoleń na pracę oraz usprawnienia procesu rozpatrywania spraw.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Pozorność umowy o pracę – co to jest?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 października 20222 komentarze

Umowa o pracę jest podstawowym tytułem do objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Pracownik uzyskuje z tego tytułu dostęp do wielu świadczeń z ZUS i jest to dla niego pożądana forma współpracy ze swoim pracodawcą.

Bardzo często zdarza się jednak tak, że ZUS uznaje taką współpracę na podstawie umowy o pracę jako zawartą wyłącznie dla pozoru, w celu uzyskania świadczeń np. macierzyńskich. Wchodzi on wtedy w spór z pracownikiem oraz pracodawcą i odmawia wypłaty świadczeń.

Rolą pracownika oraz pracodawcy jest wtedy udowodnić, że umowa o pracę była rzeczywiście wykonywana i zaistniały wszystkie elementy stosunku pracy.

Pozorność umowy o pracę

Stosunek pracy

Stosunek pracy to zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka20 września 2022Komentarze (0)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na polskiego ustawodawcę obowiązek implementacji jej reguł do polskiego porządku prawnego.

Termin na wdrożenie odpowiednich zmian upłynął w dniu 17 grudnia 2021 r.

Ze względu na liczne uwagi projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ulega ciągłym zmianom.

Na początku sierpnia światło dzienne ujrzała czwarta odsłona projektu.

O pierwotnej wersji projektu napisaliśmy tutaj i tutaj.

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów – najważniejsze zagadnienia

Przypomnijmy najistotniejsze kwestie.

Zgodnie z danymi ustawa ma objąć 20 tys. firm („podmiotów prawnych” mówiąc językiem projektu) zatrudniających łącznie 5 mln pracowników.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Jak długo można przechowywać dane kandydata po zakończonej rekrutacji?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka15 września 20222 komentarze

4 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie II SA/Wa 542/22, uchylając decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę na pracodawcę, który nie usunął danych kandydatów do pracy po zakończeniu procesu rekrutacji. 

Od dawna toczył się spór co do tego, czy potencjalni pracodawcy mogą przechowywać dane osobowe kandydatów zebrane w trakcie procesu rekrutacji przez dłuższy okres.

Zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu pracy pracodawca może wymagać od kandydata podania określonych danych identyfikacyjnych, kontaktowych, informacji o jego dotychczasowym doświadczeniu czy edukacji.

Kodeks milczy jednak co do kwestii tego, jak długo można przechowywać te dane.

Próżno takich informacji również szukać w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), jednak zgodnie z jedną z jego zasad administrator (w tym przypadku – pracodawca) powinien przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji określonego celu.

O tym, jakie firmy obowiązuje RODO pisaliśmy tutaj.

Jak długo można przechowywać dane kandydata po zakończonej rekrutacji

Jak długo powinno się przechowywać dane kandydata po zakończonej rekrutacji według pracodawców?

Pracodawcy i rekruterzy argumentowali, że takim celem uzasadniającym przechowywanie danych kandydatów także po zakończonej rekrutacji może być chęć obrony przed zarzutami nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Projekt ustawy o pracy zdalnej – o co w nim chodzi?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 sierpnia 2022Komentarze (0)

Trwająca przez wiele miesięcy pandemia COVID-19, a zatem również idące za nią, rządowe obostrzenia, doprowadziły do szeregu przeobrażeń społecznych i gospodarczych, mających na celu dostosowanie naszego sposobu życia do nowych warunków.

Niektóre z tych zmian, na stałe zadomowiły się w naszym życiu codziennym – jedną z nich jest praca zdalna.

Choć w przypadku niektórych zawodów, praca w systemie „home office” była chlebem powszednim, szczególnie dla przedsiębiorców z branży IT czy marketingu, to w ciągu ostatnich dwóch lat, znacząco rozszerzył się krąg pracowników i pracodawców zainteresowanych taką formą organizacji pracy. 

Projekt ustawy o pracy zdalnej

Niedostateczne regulacje pracy zdalnej

Praca zdalna została prawnie uregulowana na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca a polega na tym, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl