Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 marca 2023Komentarze (0)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 9 lutego 2023 roku została przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu.

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – uzasadnienie zmian

Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowią częściową realizację reformy „Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej” zawartej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Kolejne zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka16 lutego 2023Komentarze (0)

17 grudnia 2022 r. minął rok odkąd w polskim porządku prawnym powinna obowiązywać ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (potocznie zwanych sygnalistami).

20 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu tej ustawy, a już 10 stycznia 2023 r. zastąpił ją kolejny projekt z nowymi zmianami.

Kolejne zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach

Kolejne zmiany w projekcie ustawy o sygnalistach

Jakie poprawki wprowadzono w tych dwóch wersjach projektów?

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka10 stycznia 2023Komentarze (0)

Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie sfery życia społecznego, w tym także na sferę zawodową.

Obecnie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chętnie korzystają z pracy zdalnej, wprowadzonej tzw. ustawą o COVID-19.

W odpowiedzi na sygnały oraz postulaty napływające od stron stosunku pracy, regulacje mające uporządkować home office pojawią się w Kodeksie pracy.

Nowelizacja obejmuje głównie dział II Kodeksu pracy, w którym uchylony ma zostać rozdział dotyczący telepracy, a dodany rozdział IIc „Praca zdalna”.

Ustawa wróciła w dniu 15 grudnia 2022 roku do Sejmu po poprawkach Senatu. Niebawem Sejm przekaże Ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – definicja pracy zdalnej

Według nowych regulacji, pracą zdalną będzie praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – najważniejsze zmiany

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka23 listopada 20222 komentarze

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców został opublikowany w dniu 13 września 2022 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem, projektowana ustawa ma na celu usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć.

W artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zakłada projekt.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Pełna elektronizacja procedur

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przewiduje pełną elektronizację procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – od złożenia wniosku, aż po odbiór decyzji.

Ustawodawca dąży w ten sposób do skrócenia terminów wydawania zezwoleń na pracę oraz usprawnienia procesu rozpatrywania spraw.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl

Pozorność umowy o pracę – co to jest?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 października 20222 komentarze

Umowa o pracę jest podstawowym tytułem do objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Pracownik uzyskuje z tego tytułu dostęp do wielu świadczeń z ZUS i jest to dla niego pożądana forma współpracy ze swoim pracodawcą.

Bardzo często zdarza się jednak tak, że ZUS uznaje taką współpracę na podstawie umowy o pracę jako zawartą wyłącznie dla pozoru, w celu uzyskania świadczeń np. macierzyńskich. Wchodzi on wtedy w spór z pracownikiem oraz pracodawcą i odmawia wypłaty świadczeń.

Rolą pracownika oraz pracodawcy jest wtedy udowodnić, że umowa o pracę była rzeczywiście wykonywana i zaistniały wszystkie elementy stosunku pracy.

Pozorność umowy o pracę

Stosunek pracy

Stosunek pracy to zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli szukasz pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu.

tel. +48 22 400 33 44e-mail: kancelaria@sawickiwspolnicy.pl