Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Nowelizacja KP w zakresie zawarcia umowy na okres próbny

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka28 lipca 2023Komentarze (0)

Kwietniowa nowelizacja Kodeksu pracy zmieniła zasady zawierania umów na okres próbny. Zmiany w przepisach wzbudziły uzasadnione wątpliwości pracodawców, czy pracownik, z którym zawrą umowę na okres próbny, będzie mógł domagać się zawarcia kolejnej umowy o zamierzonej długości. O przyczynach problemu i wyjaśnieniach zawartych w stanowiskach Głównego Inspektora Pracy w poniższym tekście.  Umowy na okres próbny [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja KP w zakresie zawarcia umowy na okres próbny]

Zmiany w przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka05 kwietnia 2023Komentarze (0)

W dniu 13 marca 2023 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jego celem jest dostosowanie brzmienia zmienionego rozporządzenia do zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie wdrożenia pracy zdalnej jako rozwiązania stałego oraz kontroli trzeźwości.  Przepisy zmieniające zasady [Czytaj więcej ➔ Zmiany w przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej]

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka17 marca 2023Komentarze (0)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 9 lutego 2023 roku została przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – uzasadnienie zmian Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowią częściową realizację reformy „Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej” [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja Kodeksu pracy 2023]

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka10 stycznia 2023Komentarze (0)

Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie sfery życia społecznego, w tym także na sferę zawodową. Obecnie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy chętnie korzystają z pracy zdalnej, wprowadzonej tzw. ustawą o COVID-19. W odpowiedzi na sygnały oraz postulaty napływające od stron stosunku pracy, regulacje mające uporządkować home office pojawią się w Kodeksie pracy. Nowelizacja obejmuje głównie dział II Kodeksu [Czytaj więcej ➔ Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej]