Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Pracodawca – odpowiedzialność

Co do zasady pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innym osobom trakcie wykonywania pracy. Czy jest tak w przypadku każdej szkody? Czy odpowiedzialność pracodawcy może zostać ograniczona? Czy pracodawcy przysługuje następnie zwrotne roszczenie wobec pracownika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na naszym blogu w tym miejscu. Jaką zaś odpowiedzialność będzie ciążyła [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownika wyrządzone innym osobom w trakcie pracy]