Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Pracodawca – odpowiedzialność

Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 września 2023Komentarze (0)

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 sierpnia 2023 r. (sygn. III PZP 1/23) rozwiał wątpliwości dotyczące podstawy prawnej dla dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie ze stanowiskiem SN osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie [Czytaj więcej ➔ Nierówne traktowanie w pracy to także dyskryminacja]

Jak długo można przechowywać dane kandydata po zakończonej rekrutacji?

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka15 września 20222 komentarze

4 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sprawie II SA/Wa 542/22, uchylając decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę na pracodawcę, który nie usunął danych kandydatów do pracy po zakończeniu procesu rekrutacji.  Od dawna toczył się spór co do tego, czy potencjalni pracodawcy mogą przechowywać dane osobowe kandydatów zebrane w [Czytaj więcej ➔ Jak długo można przechowywać dane kandydata po zakończonej rekrutacji?]

Co do zasady pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innym osobom trakcie wykonywania pracy. Czy jest tak w przypadku każdej szkody? Czy odpowiedzialność pracodawcy może zostać ograniczona? Czy pracodawcy przysługuje następnie zwrotne roszczenie wobec pracownika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule na naszym blogu w tym miejscu. Jaką zaś odpowiedzialność będzie ciążyła [Czytaj więcej ➔ Odpowiedzialność pracodawcy za szkody pracownika wyrządzone innym osobom w trakcie pracy]