Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 lutego 20222 komentarze

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Polska spodziewa się fali migrantów w najbliższym czasie. Jednym ze sposobów na legalne sprowadzenie i relokowanie obywateli Ukrainy do Polski jest zatrudnienie ich w Polsce. Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, mogą sprowadzić do Polski pracowników zatrudnionych do tej pory na Ukrainie.  Przekroczenie polskiej granicy przez obywateli [Czytaj więcej ➔ Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski]

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka18 listopada 20216 komentarzy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to jeden ze sposobów legalizacji pracy cudzoziemców z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Warunki wykonywanej pracy muszą być zgodne z tymi określonymi w oświadczeniu, które jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, [Czytaj więcej ➔ Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi]

W poprzednim wpisie wskazaliśmy, że za nielegalne powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom to jest np. zatrudnienie cudzoziemca bez odpowiedniego zezwolenia lub oświadczenia, pracodawca może m.in. zostać skazany na grzywnę od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł w związku z popełnieniem wykroczenia wskazanego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Czytaj więcej ➔ PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM POWIERZENIEM WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM]

Pracodawcy muszą dopilnować, aby powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Ciąży na nich wiele obowiązków, których niedopełnienie może skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną, a nawet karną. Do legalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w większości przypadków nie wystarczy zgodna z prawem podstawa jego zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub kontrakt menedżerski). Cudzoziemiec [Czytaj więcej ➔ Co grozi pracodawcy za nielegalne powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom?]

Pracodawcy, prowadzący gospodarstwa rolne, którzy mają zamiar zatrudnić cudzoziemca, np. do zbioru warzyw i owoców, pomocy przy żniwach, hodowli zwierząt, powinni zalegalizować jego pracę poprzez uzyskanie zezwolenia typu S. Od 1 stycznia 2018 roku praca sezonowa cudzoziemca nie jest dopuszczalna na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ani na podstawie innego typu zezwolenia na [Czytaj więcej ➔ Zezwolenie na pracę sezonową – sposób legalizacji pracy cudzoziemca w rolnictwie lub ogrodnictwie ]