Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie migracyjnym oraz w sprawach dotyczących prawnych aspektów zatrudniania pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Niebieska karta UE

Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski

Sawicki i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka25 lutego 20222 komentarze

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, Polska spodziewa się fali migrantów w najbliższym czasie. Jednym ze sposobów na legalne sprowadzenie i relokowanie obywateli Ukrainy do Polski jest zatrudnienie ich w Polsce. Firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, mogą sprowadzić do Polski pracowników zatrudnionych do tej pory na Ukrainie.  Przekroczenie polskiej granicy przez obywateli [Czytaj więcej ➔ Relokacja pracowników z Ukrainy do Polski]

Co to jest Niebieska Karta UE/Blue Card? Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE/Blue Card) uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres od 15 do 36 miesięcy. Na podstawie zezwolenia cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”. Ten [Czytaj więcej ➔ Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji]